Với Gấu Uniform, mỗi thiết kế áo lớp là một tác phẩm nghệ thuật.
Sáng tạo - độc đáo - và truyền cảm hứng

- designed by gấu uniform -

tìm hiểu thêm

Bước 1:

Gửi yêu cầu thiết kế.

Biến những ý tưởng sáng tạo của bạn trở thành
những tác phẩm nghệ thuật đích thực.

gửi yêu cầu

Bước 2:

Nhận thiết kế từ Gấu.

Bằng cách làm việc với hơn 30 designer có kinh nghiệm
trong lĩnh vực thời trang, Gấu Uniform tự tin có thể
đáp ứng bất cứ nhu cầu thiết kế của khách hàng.

gửi yêu cầu

Bước 3:

Nhận áo hoàn chỉnh.

Thành quả của Gấu Uniform chỉ tính riêng trong năm 2016 là hơn 5000 lớp với xấp xỉ
250.000 khách hàng hài lòng. Niềm vui, sự hài lòng của bạn chính là động lực thúc đấy Gấu
hoàn thiện mình trong suốt những năm qua.

gửi yêu cầu